0

Dự án Lotte

Dịch vụ nhân công quản lý và thi công lắp đặt toàn bộ vách kính khung nhôm. Lotte là 1…

0

Dự án Keangnam

Dịch vụ nhân công quản lý và thi công lắp đặt toàn bộ vách kính khung nhôm. Khối lượng 86.000…

0

Dự án Habico

Dịch vụ nhân công quản lý và thi công lắp đặt toàn bộ vách kính khung nhôm. Khối lượng 60.000…